Dobrovická Muzea

Kompletní rekonstrukce objektu, kde jme prováděli výměnu střešní krytiny a opravovali krov, který byl ve velmi špatném stavu.  Byla použitá střešní krytina Tondach Bobrovka, šupinové krytí.

Během stavby bylo dále provedeno zateplení půdy, vnitřní omítky a dřevěné podlahy.

Všechny práce byly prováděny původními pracovními postupy, pod dohledem státní památkové péče.

Stavba byla přihlášena do soutěže Stavba roku 2012, kde z celkového počtu 29 staveb získala spolu s dalšími 9 realizacemi nominaci na titul v soutěži Stavba roku Středočeského kraje. Dobrovická muzea získala cenu za nejlepší rekonstrukci památkového objektu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2012.