VI. energetická ústředna, DOV, Ostrava

Během kompletní rekonstrukce objektu VI. energetické ústředny v  Ostravě Vítkovicích, jsme demontovali původní střechu, opravili krov, nově zateplili a položili novou střešní krytinu z modifikovaných asfaltových pásů.

Objekt je národní kulturní památkou - součásti evropského dědictví. Jedná se o unikátní stavbu kombinující cihlové zdi se železnými konstrukcemi a skleněnými výplněmi. Někdejší „plíce hutě“ dostavěné v roce 1938 byly opatřeny dvěmi dmychadly určenými k výrobě stlačeného vzduchu, který byl nezbytný při výrobě surového železa ve vysoké peci č. 1.