Střecha novostavby RD

Střeše novostavby RD byla provedena nadkrokevní tepelná izolace BAUDER a střešní krytina z předzvětralého TiZn.