Střecha haly HZS Hranečník

Střecha na novostavbě haly pro HZS V Ostravě. Na betonový skelet jsme položili nosné trapezové plechy, zateplili kombinovanou tepelnou izolaci z MV a EPS a jako hydroizolaci celoplošně nastavili modifikované asfaltové pásy. Ve střešní skladbě byly použity materiály tak, aby střecha splňovala protipožární opatření REI15 a BRoofT3.