Oblouk

Rekonstrukce střechy bytového domu
U Oblouku, v Ostravě Porubě, byla součástí celkové revitalizace tohoto objektu. Zahrnovala demontáž stávající střešní krytiny, laťování a oplechování. Po nutné opravě krovu jsme nově položili bednění, laťování, difúzní fólii a střešní krytinu. Místo současné plechové krytiny, byla na střechu navrácená pálená taška - Tondach Bobrovka. Nově jsme oplechovali i fasádní římsy.

Náročnost práce spočívala v konstrukci střechy do oblouku. Vše muselo být přizpůsobené obloukové konstrukci, každý plech se před pokládkou musel zastřihávat do konusu, laťování a bednění se každé dva metry v ploše muselo posouvat o jedno až dvě pole krokví, aby se minimalizovaly spáry, a aby tašky na latích kopírovaly oblouk. U samotné pokládky tašky, kdy se směrem od okapu k hřebeni měnila délka řady, byl každý prostup střechou komplikací.

O velikosti střechy vypovídají následující parametry. Na střechu s plochu 4.300 m2 jsme položili 170.000 kusů základní tašky, oplechovali 4.800 m prvků na střeše a fasádě, zpracovali 280 m3 nového řeziva. Rekonstrukce probíhala 16 měsíců.

Naše práce byla oceněna odbornou porotou v soutěži TONDACH Pálená střecha 2021, kde získala 3. místo mezi dalšími 220 přihlášenými střechami.

Oblouk je významnou stavbou ostravské části Poruba a od roku 2008 i kulturní památkou. Proto veškeré pracovní postupy a materiály byly konzultovány a schvalovány Národním památkovým ústavem. Oblouk byl postaven v architektonickém stylu sorela a autorem stavby je architekt Evžen Šteflíček.