Vila v Beskydech

Základem střechy novostavby vily byla pohledová betonová konstrukce s požadavkem na minimální tloušťku střešní skladby. Bylo tak navrženo zateplení střechy z více vrstev a druhů materiálů, spádových vrstev a rozvodňovacích klínů. Vrchní hydroizolační vrstvu tvořila EPDM memrána RESITRIX. Střešní skladba byla mechanicky prokotvená. Protože betonová konstrukce střechy obsahovala velké množství technologií, včetně rozvodů pro ochlazování stropní konstrukce, muselo se mechanické kotvení střešní skladby provádět velmi opatrně. Porušení jakéhokoliv rozvodu ve stropní konstrukci bylo neopravitelné.

Vzhledem k rozsáhlé a členité střeše, kde nebylo možné provést dílčí část kompletní střešní skladby, jsme museli  střechu po celou dobu realizace pečlivě zajišťovat plachtami, každý den.