RD v Plesné

Zhotovení střechy na novostavbě RD z mPVC fólie Rhenofol. Střecha byla rovněž zateplena spádovými klíny z EPS.