Důl Barbora, Horní Suchá

Na objektu strojovny, která je kulturní památkou, byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí, hromosvodové soustavy i částečná výměna konstrukce krovu.

Barbora byla založena kolem roku 1898 arcivévodou Albrechtem, tehdy ještě pod jménem Austria. Jméno Barbora důl získal v roce 1920. Za dobu provozu, od roku 1909 do roku 2002, se na Barboře vytěžilo 65 milionů tun uhlí. Poslední vozík odjel 16. prosince 2002.