Slezská nemocnice v Opavě

Během rekonstrukce secesních budov Slezské nemocnice v Opavě jsme provedli kompletní výměnu střešních skladeb části objektů, včetně dodatečného zateplení. Použitá střešní mPVC fólie Dekplan 76.

Jedná se o památkově chráněné objekty.

Roku 1897 byl vypsán konkurz na projekt nové nemocnice. Do soutěže se zapojilo 18 návrhů. Zvítězil projekt stavebního inspektora Franze Ruppela z Hamburku. Vypracováním podrobných plánů ke stavbě byl pověřen architekt Adolf Müller, vrchní zemský inženýr při Zemském stavebním úřadu v Opavě. Stavba byla zahájena 10. ledna 1899, slavnostní otevření proběhlo 2. prosince 1900 společně s plným provozem pro 273 pacientů. Během let 1911 až 1927 přibývaly jednotlivé pavilony nemocnice.